€ 2.500,00
RICEVITORI GPS PROMARK ASHTECH BASE + ROVER

RICEVITORI GPS PROMARK ASHTECH BASE + ROVER

€ 850,00
CONTROLLER ALGIZ 7

CONTROLLER ALGIZ 7

€ 300,00
CONTROLLER FC -25A

CONTROLLER FC -25A

€ 200,00
CONTROLLER FC 100

CONTROLLER FC 100

€ 250,00
CONTROLLER FC 200

CONTROLLER FC 200

€ 350,00
CONTROLLER FC 300

CONTROLLER FC 300

€ 200,00
CONTROLLER FC 1000

CONTROLLER FC 1000

€ 300,00
CONTROLLER FC 2000

CONTROLLER FC 2000

€ 1.000,00
GSM-2 PRO + Mercurio

GSM-2 PRO + Mercurio

€ 700,00
GSM-2  + MERCURIO

GSM-2 + MERCURIO

€ 700,00
GSM-2

GSM-2

€ 600,00
CONTROLLER FC200 con Mercurio 2008

CONTROLLER FC200 con Mercurio 2008

€ 1.100,00
RADIO RTK BRIDGE SOLO SIM PER AGRICOLTURA

RADIO RTK BRIDGE SOLO SIM PER AGRICOLTURA

€ 3.000,00
SISTEMA MILLIMETER GPS TOPCON PZS-MC + ANTENNA PGA3

SISTEMA MILLIMETER GPS TOPCON PZS-MC + ANTENNA PGA3